TOKSOPLAZMOZA U LUDZI

TOKSOPLAZMOZA U LUDZI

Choroba, na temat której wygłoszono już bardzo wiele prawdziwych i nieprawdziwych opinii, najczęściej niesłusznie krzywdzących koty! Jest to pasożytnicza choroba spowodowana zarażeniem pierwotniakiem TOXOPLASMA GONDII. Największy strach budzi w przyszłych mamach – gdyż choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla nienarodzonych dzieci. Osoby dorosłe, z dobrze rozwiniętym systemem odporności – bardzo rzadko wykazują objawy kliniczne.

KOT JAKO ZŁO ?

Kot w cyklu rozwojowym Toxoplasma gondii pełni podwójną rolę : żywiciela pośredniego( tak jak inne zwierzęta i człowiek) oraz ostatecznego. To oznacza, że oprócz tego iż sam może zachorować to również w jego organizmie dochodzi do rozmnażania pasożyta i do wydalania jego jaj do środowiska. Kot więc przyczynia się do ciągłego trwania pierwotniaka w przyrodzie, ale bardzo rzadko jest on przyczyna zachorowania ciężarnej.

DLACZEGO TRUDNO ZARAZIĆ SIĘ OD KOTA ?

Siewstwo trwa krótko – u kotów z właściwie funkcjonującym układem immunologicznym siewstwo oocyst (jaj) występuje jedynie podczas pierwszego zarażenia, trwa 2 tygodnie, z największym nasileniem jedynie w ciągu kilku dni. W praktyce jedynie młode koty, po raz pierwszy ulegające zarażeniu, mogą być siewcami pasożyta do środowiska.
Świeża „kupa” jest BEZPIECZNA = świeżo wydalone oocysty nie są w stanie wywołać zarażenia – zdolność zarażania ludzi zyskują dopiero po 2-5 dniach w środowisku zewnętrznym. Jeśli kot załatwia się do kuwety, to trzeba być prawdziwym flejtuchem, aby narazić się na spotkanie z inwazyjną oocystą, nie sprzątnąwszy kuwety dzień lub dwa.
Uodpornienie – Kot który już miał styczność z Toxoplasmą – jest odporny do końca życia.

Bezpośredni kontakt z kotem, nawet bardzo bliski (całowanie, spanie w jednym łóżku), niczym nie grozi, ponieważ znając zwyczaje kota i wiedząc jaki jest czysty, wiemy, że nigdy nie dopuści, aby jego futerko było zanieczyszczone kałem.

DLACZEGO WIĘC CHORUJEMY ?

• MIĘSO – najczęściej(w 90%) do zakażenia dochodzi poprzez zjedzenie
surowego lub niedogotowanego (niedosmażonego) mięsa.
▪ wieprzowina
▪ baranina,
▪ wołowina – rzadko

Zjedzenie surowego mięsa lub nieprzestrzegania higieny podczas obróbki termicznej pokarmu, np. niedokładne mycie desek do krojenia lub noży. Tak naprawdę toksoplazmoza, trafnie zwana „chorobą rzeźników”, grozi tym, którzy mają bezpośredni kontakt z surowym, zarażonym mięsem.

• WODA – zainfekowana „surowa” woda
• ZIEMIA -zainfekowana jajami pasożyta
• WARZYWA I OWOCE – zjadanie nieumytych .
• KAŁ KOCI – od aktywnie chorującego kota, który jest w fazie siania oocyst
(jaj) , a kał ten jest w środowisku ( np. w kuwecie) przez ponad 2 dni.

JAK UNIKAĆ RYZYKA – informacje dla przyszłych MAM
  1. przestrzeganie podstawowych zasad higieny
  2. mycie owoców i warzyw przed zjedzeniem
  3. używanie osobnej deski do krojenia dla surowego mięsa, a osobnej do warzyw i owoców
  4. unikanie surowego mięsa – lub przygotowywanie w rękawiczkach
    jednorazowych
  5. zlecanie sprzątania kuwety innemu domownikowi lub sprzątanie zaraz po załatwieniu się kota i najlepiej w rękawiczkach.
  6. NIE ISTNIEJĄ WSKAZANIA DO USYPIANIA LUB POZBYWANIA SIĘ
    KOCIEGO PRZYJACIELA
GDY PLANUJESZ LUB JESTEŚ W CIĄŻY

– zrób badania krwi – na obecność przeciwciał IgM oraz IgG

IgM – przeciwciała wczesnej odpowiedzi
IgG – przeciwciała późnej odpowiedzi

możliwe wyniki :
• IgG (–); IgM (–) – nie było i nie ma infekcji, zaleca się badania kontrolne co 3 miesiące ( wystarczy badać IgM)
• IgG (+); IgM (–) – przebyte w przeszłości zakażenie (wyjątek – bardzo
wysokie stężenie IgG, należy sprawdzić awidność przeciwciał) jeżeli
zakażenie było w przeszłości znaczy to że kobieta nie ma się czego obawiać,
posiada przeciwciała i jest odporna na ponowne zachorowania. Dziecko
również jest bezpieczne.
• IgG (–); IgM (+) – świeża infekcja, konieczna pilna wizyta u lekarza,
prawdopodobnie leczenie – największe zagrożenie dla płodu.
• IgG (+); IgM (+) – niedawne zakażenie, można sprawdzić awidność (jeśli jest niska, prawdopodobnie trzeba rozpocząć leczenie ciężarnej)

<